Styrelse för Mendelska Sällskapet i Lund

Styrelse 2006
 
Torbjörn Säll (Ordförande)
Mattias Höglund (sekreterare),
Nils Mandahl (kassör),
Ulf Kristoffersson
Inger Åhman
Mats Hansson
Thoas Fioretos

Lena Gahtnekar suppleant.

Ingrid Frykman och Bertil Johansson (revisorer).


Stadgar för Mendelska Sällskapet i Lund

Sällskapets stadgar down

   
plutt