Mendelska sällskapet i Lund    
Mendeliana i sällskapets ägo    
Förteckning över givna föreläsningar   down
Förteckning över Nilsson-Ehle föreläsare   down
Gamla protokoll   downdown
Pålsson, Carl Magnus 1992. Skånsk genetik och växtförädling. C-uppsats.   down
Tunlid, Anna 2004. Ärftlighetsforskningens gränser. Individer och institutioner i framväxten av svensk genetik. Engelsk sammanfattning.  

down

Foto av Arne Müntzing, Albert Levan och Åke Gustafsson   down
     
Förteckning över genetikavhandlingar från regionen    
Avhandlingar i genetik vid Institutionen för genetik, Lunds Universitet   down
Avhandlingar vid Avdelningen för klinisk genetik, Lunds Universitet   down
Avhandlingar från Inst. för växtförädling, SLU   down
     
Klassiska publikationer    
Tjio, J. H. and Levan, A. 1956. The chromosome number of man. Hereditas 42: 1–6   down
Johannsen, W. 1923. Some remarks about units in heredity. - Hereditas 4: 133-141.   down
Lundborg, H. 1913. Medizinsch-biologische Familienforschung. Verlag von Gustaf Fischer.   downdowndowndowndowndown
Trädgårdh, Gustaf, 1879. Några ord om sjukdomars ärftlighet. Philip Lundstedts Bokhandel, Lund.   down
Nilsson-Ehle, H. 1909. Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen I   down
Nilsson-Ehle, H. 1909. Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen II   down
   
plutt