Hereditas

Hereditas grundades av Mendelska Sällskapet i Lund 1920 och har utgivits utan avbrott sedan dess.
 
Tidskriften täcker in ett brett vetenskapligt område och publicerar såväl teoretiska som empiriska arbeten från alla genetiska ämnesområden:
cytogenetik
populationsgenetik
kvantitativ genetik
teoretisk genetik
veterinärgenetik
evolutionsgenetik
klinisk genetik
molekulär biologi/genetik
växtförädling

Mer information om Hereditas och om att publicera i Hereditas går att finna på Hereditas hemsida (www.hereditas.nu).
 
Hereditas utgivning 1992-2005 (www.blackwell-synergy.com/loi/hrd).

Chefredaktör: Anssi Saura, Umeå
Verkställande redaktör: Petter Oscarson, Lund

Ämnesredaktörer:
Robert Angus, London, UK – cytogenetik
Miklós Erdélyi, Szeged, Hungary
Pilar Hernandez, Cordoba, Spanien – molekylär biology
Dieter Maier, Stuttgart, Tyskland – Drosophila genetik
Seppo Nokkala, Turku, Finland – cytogenetik
Robert Hasterok – Katowice, Polen - cytogenetik

log

 

   
plutt